Stichting VLot Zuid-Limburg is het kleine fonds dat is overgebleven nadat de werkeenheid VLot per 1-1-2017 is overgegaan naar het Leger des Heils. Het compacte bestuur beheert giften en donaties en vergoedt onvoorziene, maar noodzakelijke uitgaven die door het VLotteam voor klanten moeten worden gedaan. Ook kunnen klanten tijdelijk een bescheiden bedrag lenen waarmee zij, bijvoorbeeld, documenten uit het land van herkomst kunnen laten komen. Stichting VLot blijft een ANBI instelling, zodat u uw giften en donaties van de belastingen als gift kunt aftrekken. Donaties en giften zijn welkom op: NL30ABNA0439960495