Nieuws

12-09-2016 - 30 ste Nieuwsbrief Vlot verschenen

Vandaag verscheen onze 30 ste nieuwsbrief.


30-04-2016 - negenentwintigste Nieuwsbrief Vlot verschenen

Vandaag verscheen onze negenentwintigste nieuwsbrief.


9-2-2016 - Nieuwsbrief Wereldwijd verschenen

Vandaag verscheen van Stichting Wereldwijd de februari 2016 nieuwsbrief.


16-12-2015 - achtentwintigste Nieuwsbrief Vlot verschenen

Vandaag verscheen onze achtentwintigste nieuwsbrief.


16-12-2015 - Nieuwsbrief Wereldwijd verschenen

Vandaag verscheen van Stichting Wereldwijd de december 2015 nieuwsbrief.


10-10-2015 - Viering Mensenrechtendag in Heerlen

;

Op 10 december zal ook in Heerlen Mensenrechtendag worden gevierd.

Lees verder >>


17-11-2015 - Debat "Vluchtelingen in Limburg"

Op woensdag 25 november 2015 vind er vanaf 19.30 in de Muziekgieterij te Maastricht een debat plaats met als onderwerp "Vluchtelingen in Limburg".

Dit Gratis toegangkelijke debat (maximaal 300 personen) staat onder leiding van Kirsten Paulus en Frans Pollux met als gasten o.a. Annemarie Penn-te Strake (voorzitter provinciaal platform vluchtelingen, burgemeester Maastricht), Simone Filippini (CEO Cordaid), Michael Heemels (Statenlid PVV) en prof. Hein de Haas (hoogleraar Migratiestudies UM).

Hoe moet Limburg omgaan met de vluchtelingen, en hoe vergaat het vluchtelingen in Limburg? Die vragen staan centraal in dit Grote Limburgse Vluchtelingendebat, dat georganiseerd wordt door L1, MGL, debatcentrum Sphinx, de Universiteit Maastricht.

Limburg wil 2500 vluchtelingen opnemen en voor kleinschalige opvang zorgen. Dat laat de gemoederen niet onberoerd. Net als elders in het land en in Europa, maken ook hier mensen zich soms grote zorgen over hoe het leven er in hun buurt, dorp, stad, regio zal gaan uitzien. En net als elders zijn er ook hier velen die zich om vluchtelingen bekommeren.

Op dit debat praten we met experts en publiek over 'Vluchtelingen in Limburg'. Hoe uitzonderlijk is deze toestroom ? Wat zijn de zorgen en de risico's, maar ook de goede kanten van de komst van vluchtelingen naar Limburg? Kan Limburg gastvrij zijn zonder dat zich een onbeheersbaar probleem op de hals halen ? Welke problemen voorzien we ? Waar zijn we bang voor ? Hoe reëel zijn onze zorgen ? Wat zijn de problemen waar vluchtelingen in Limburg tegenaan lopen? Hoe vergaat het hen nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen: hoe moeilijk zijn 'integratie' en 'inburgering' ?

Het TV-programma Avondgasten staat op 25 november volledig in het teken van het vluchtelingendebat die avond. Via een livestream op 1Limburg is het debat vanaf 19:30 uur live en online te volgen.

Het debat wordt gefinancierd door de partners en de Provincie Limburg.

Lees verder >>


9-11-2015 - Demonstratie "Vluchtelingen Welkom"

Op 28 november 2015 vanaf 13.00 organiseren SP Maastricht / vrouwen in het zwart, GroenLinks Maastricht, GroenLinks Limburg en de Internationale Socialisten een demonstratie op de Markt in Maastricht onder de titel: Refugees Welkom .

Door heel Nederland hebben duizenden mensen geholpen met het inzamelen van spullen of hebben zich opgegeven als vrijwilliger om vluchtelingen bij te staan. Deze steun voor mensen die vluchten voor oorlog, armoede en onderdrukking is hartverwarmend. Tegelijkertijd zagen we hoe een opvangcentrum in Woerden werd bestormd door gemaskerde mannen, komen mensen door het land in 'verzet' tegen vluchtelingen en worden politici die pleiten voor opvang bedreigd. Dit is waarom we ons op straat willen laten horen: vluchtelingen zijn welkom hier !

Wij nemen stelling tegen politici die vluchtelingen gebruiken als zondebok. Dezelfde politici die jarenlang hebben bezuinigd op betaalbare woningen en toegankelijke zorg wijzen nu naar vluchtelingen als bedreiging. Op deze manier proberen ze verschillende groepen in de maatschappij tegen elkaar uit te spelen. Hier doen wij niet aan mee. Wij willen meer betaalbare huurwoningen, niet het nog verder optuigen van een standenmaatschappij van eerste-, tweede- en derderangsburgers !

Lees verder >>


9-11-2015 - Nieuwsbrief Wereldwijd verschenen

Vandaag verscheen van Stichting Wereldwijd de november 2015 nieuwsbrief.


11-10-2015 - zevenentwintigste Nieuwsbrief Vlot verschenen

Vandaag verscheen onze zevenentwintigste nieuwsbrief.


7-10-2015 - Nieuwsbrief Wereldwijd verschenen

Vandaag verscheen van Stichting Wereldwijd de september 2015 nieuwsbrief.


9-9-2015 - Demonstratie ‘Vluchtelingen Welkom’

Op 13 september 2015 vanaf 14.00 organiseert Nederland Bekent Kleur op de Dam in Amsterdam de demonstratie ‘Vluchtelingen Welkom’

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht. Het grootste deel wordt opgevangen in buurlanden, een klein deel probeert naar Europa te komen. Met vreselijke gevolgen. Dit jaar zijn er al 2.500 vluchtelingen omgekomen aan de grenzen van Fort Europa.

lees verder >>


9-9-2015 - ‘SOS Europa’ euregionale Amnesty bijeenkomst

Een van de grootste uitdagingen van mensenrechten waarvoor wij momenteel in Europa staan, is de vluchtelingenramp rond de Middellandse Zee en in de Europese landen. Amnesty is daarom gestart met de campagne ‘SOS Europa’.

lees verder >>


10-7-2015 - Nieuwsbrief 3 Shelter verschenen

Stichting VLot Zuid-Limburg heeft samen met het Leger des Heils, de dienst Kerk en Samenleving in het bisdom en met Wereldwijd het initiatief genomen om in Zuid-Limburg shelters op te richten, waar dakloze asielzoekers worden opgevangen en bad, bed, brood en begeleiding zullen krijgen.

Vandaag verscheen Shelter nieuwsbrief 3.


8-7-2015 - "Maak het asielbeleid rechtvaardiger"

De Nederlandse overheid passeert haar barmhartige burgers met haar strikte asielbeleid.

lees verder >>


11-6-2015 - Nieuwsbrief 2 Shelter verschenen

Stichting VLot Zuid-Limburg heeft samen met het Leger des Heils, de dienst Kerk en Samenleving in het bisdom en met Wereldwijd het initiatief genomen om in Zuid-Limburg shelters op te richten, waar dakloze asielzoekers worden opgevangen en bad, bed, brood en begeleiding zullen krijgen.

Vandaag verscheen Shelter nieuwsbrief 2.


19-5-2015 - Nieuwsbrief 1 Shelter verschenen

Stichting VLot Zuid-Limburg heeft samen met het Leger des Heils, de dienst Kerk en Samenleving in het bisdom en met Wereldwijd het initiatief genomen om in Zuid-Limburg shelters op te richten, waar dakloze asielzoekers worden opgevangen en bad, bed, brood en begeleiding zullen krijgen.

Vandaag verscheen Shelter nieuwsbrief 1 en ieder 2 weken verschijnt een volgende nieuwsbrief.


13-5-2015 - Intro Film

Op 4 mei toonde Vlot in Filmhuis de Spiegel de documentaire ‘Those who feel the fire burning’ van Morgan Knibbe. Aan de film ging een eigen intro vooraf dat u hier kunt bekijken.


4-5-2015 - Filmvoorstelling Stichting Vlot samen met Filmhuis De Spiegel e.a.

4 mei, de dag van de dodenherdenking, organiseert Stichting Vlot in samenwerking met Filmhuis de Spiegel, Amnesty International Parkstad, rn Heerlen Mondiaal en met Steun van het Comite 4 en 5 mei Heerlen een filmvoorstelling.

Vertoont zal worden de debuut-film 'Those who feel the fire burning' van Nederlandse regisseur Morgan Knibb.

lees verder >>


17-4-2015 - vijfentwintigste Nieuwsbrief Vlot verschenen

Vandaag verscheen onze vijfentwintigste nieuwsbrief.


4-3-2015 - vierentwintigste Nieuwsbrief Vlot verschenen

Vandaag verscheen onze vierentwintigste nieuwsbrief.


9-1-2015 - Ik ben Charlie

De gebeurtenissen in Parijs raken ook VLot. We komen op voor de (moslim)klanten die slachtoffer zijn van extreem geweld en verdrukking. Gevlucht voor het oorlogsgeweld, levensbedreiging en destabilisatie door extremisten met als gevolg armoede en hongersnood.

Wij komen op voor de vele mensen die via de Middellandse zee gevlucht zijn omdat andere wegen zijn afgesloten. Met het gevolg uitbuiting door mensenhandel en een groot risico van verdrinking recent verhoogd door de zeer beperkte hulp van Europa.

Om die reden dringen wij iedereen aan om de vrijheid van mening en geloof zonder geweld - zonder enige restrictie - te verdedigen.


Loesje

PIN logo

PIN logo